Alsancak Hızlı Okuma Kursları
Birçok insan hızlı okuma teknikleri ile ilgili becerilere hakim olmasına rağmen hızlı okuma tekniğinin yararlarından pek de fazla istifade edemez. Yalnızca çok hızlı ve seri bir şekilde okuma hedefli bir hızlı okuma, anlaşılamayan metin içerisinde anlaşılmayan çok sayıda bölümün geride kalmasına ve o o bölümleri de iyi bir şekilde anlayabilmek için geriye dönüşler yapmak neticesinde ciddi zaman kayıplarına yol açabilmektedir.Hızlı okuma becerisinden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına verimli bir okuma yapabilmeyi göz ardı etmemek gerekir. Okuduğumuz herhangi bir yazıyı hızlı ve aynı zamanda verimli bir şekilde okumayı arzu ediyorsak bunun için okuma hızımızı 5 – 6 kat gibi ciddi oranlarda artırmamıza gerek yoktur. İzmir Alsancak Hızlı okuma ile okuma
İzmir Hızlı Okuma Merkezi
İnsanlar okuma ile ilgili kapasitelerinin çok az bir bölümünü kullanmaktadır. Fakat normal hayat içerisinde de okumaya gereksinim duyulan dökümanların sayısının her geçen gün biraz daha artmasına rağmen hızlı okuma eğitimi almamış kişiler okuma hızı olarak yetersiz kalmaktadırlar ve okuma ile ilgili zaman ayırma konusunda problem yaşamaktadırlar.Öğrenciler girmek zorunda oldukları sınavlarda zamanlarını etkin bir şekilde kullanamıyor ve sınavlarda ve kendilerine verilen süreyi yetiremiyorlar. Hemen herkesin okuması gereken birçok kitabı var fakat onları okumaya başlama konusunda sorun yaşıyor. Verimsiz ve yavaş okuma alışkanlıkları sebebiyle okumak çoğu kez sıkıcı bir hal alıyor ve okuduğumuzu iyi bir şekilde anlama konusunda ve okunduğumuz metine konsantre olma konusunda zorluk yaşıyoruz. Okuma ile ilgili konsantras
Hızlı Okuma İzmir
Hızlı ve verimli bir okuyucu olmayı engelleyen en önemli faktörlerden biri okurken sürekli olarak geri dönüşler yapmaktır. Bu sorunun en önemli nedeni de yavaş okumaktır diyebiliriz. Kelime odaklı okumayı alışkanlık haline getirdiğimizde tek bir kelimeyi kaçırmış olsak bile okuduğumuz metinden hiç bir şey anlamayacağımız kaygısına kapılarak kelimelere çok yüksek oranda duyarlılık gösterebiliriz. Hızlı okuma alışkanlığı edindiğimiz zaman da okuduğumuz parça içerisindeki ana düşünceyi kavramayı hedefleyerek okuduğumuz için birkaç sözcüğün kaçırılmış olması parçadaki ana düşünceyi anlamamıza engel olmayacaktır.Okuma hızımızı ve verimliliğimizi düşüren, etkin bir şekilde anlamayı azaltan, çoğu zaman gözlerimizi gereğinden çok daha fazla yoran faktörlerden biri kelime kelime okuma yapmaktır. Sözcük sözcük okuduğunuz zaman göz her kelime üzerinde a
Hızlı Okuma Nedir?
Okumak bilgi çağı içerisinde yaşayan günümüz insanının olmazsa olmaz etkinliklerinden biridir. Günümüzde insanlar yapmak zorunda oldukları işleri çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilme ihtiyacı duyuyorlar. Kimi insanlar meslekleri gereği, kimileri girmek zorunda olduğu sınavlardan dolayı, kimileri de kişisel gelişimine katkıda bulunması adına sürekli olarak bir şeyler okumak zorunda kalıyor. Yapılan araştırmalar da bilginin en az yüzde seksen gibi büyük bir kısmının okuma yoluyla elde edildiğini gösteriyor. Bu durum da kişilere okuma becerilerini geliştirme ihtiyacı doğuruyor. Hızlı Okuma Kimlere Fayda Sağlar?Sınavlarda süre konusunda sorun yaşayanlar,Ders kitaplarını daha hızlı ve daha iyi anlayarak bitirmek isteyen öğrenciler,Bir kitapla haftalarca vakit kaybedenler,Okuma yaparken konsantrasyon sorunu yaşayanlar ve dikkati
Hızlı Okuma Kursları
Hızlı okuma ile ilgili bir eğitim alma konusunda karar verebilmek için hızlı okuma tekniklerinden ne gibi faydalar kazanabileceğimiz hakkında fikrimiz olması gerekir. Bu fikir, iletişim, bilgi ve hız çağında olduğumuz günümüz dünyasında yavaş ve verimsiz okuma alışkanlığı ile zaman kaybetmek gibi bir lüksümüzün olmadığını ve verimsiz okuma alışkanlığımız ile ilgili bahanelerin arkasına sığınıp okumamak gibi bir şansımızda bulunmuyor. Bir örnekle açıklamamız gerekirse; dört yüz sayfalık bir kitap içerisinde hemen hemen yüz bin civarında sözcük bulunur. Bu kitabı bir dakika içerisinde 150 kelimelik bir hızla okuyan bir kişi yaklaşık 10 saatlik bir sürede, dakikada 500 kelime okuyan biri 3 saat içerisinde, dakikada 1000 kelimelik hızla okuyan bir kişi ise 1.5 saatlik bir süre harcayarak bitirebilir.Anlayarak hızlı okuma eğitimi almanın kişiye çok sayıda faydası