Hızlı Okuma

Alsancak Hızlı Okuma Kursları
Birçok insan hızlı okuma teknikleri ile ilgili becerilere hakim olmasına rağmen hızlı okuma tekniğinin yararlarından pek de fazla istifade edemez. Yalnızca çok hızlı ve seri bir şekilde okuma hedefli bir hızlı okuma, anlaşılamayan metin içerisinde anlaşılmayan çok sayıda bölümün geride kalmasına ve o o bölümleri de iyi bir şekilde anlayabilmek için geriye dönüşler yapmak neticesinde ciddi zaman kayıplarına yol açabilmektedir.Hızlı okuma becerisinden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına veriml
İzmir Hızlı Okuma Merkezi
İnsanlar okuma ile ilgili kapasitelerinin çok az bir bölümünü kullanmaktadır. Fakat normal hayat içerisinde de okumaya gereksinim duyulan dökümanların sayısının her geçen gün biraz daha artmasına rağmen hızlı okuma eğitimi almamış kişiler okuma hızı olarak yetersiz kalmaktadırlar ve okuma ile ilgili zaman ayırma konusunda problem yaşamaktadırlar.Öğrenciler girmek zorunda oldukları sınavlarda zamanlarını etkin bir şekilde kullanamıyor ve sınavlarda ve kendilerine verilen süreyi yetiremiyorlar. Hemen herkesin
Hızlı Okuma İzmir
Hızlı ve verimli bir okuyucu olmayı engelleyen en önemli faktörlerden biri okurken sürekli olarak geri dönüşler yapmaktır. Bu sorunun en önemli nedeni de yavaş okumaktır diyebiliriz. Kelime odaklı okumayı alışkanlık haline getirdiğimizde tek bir kelimeyi kaçırmış olsak bile okuduğumuz metinden hiç bir şey anlamayacağımız kaygısına kapılarak kelimelere çok yüksek oranda duyarlılık gösterebiliriz. Hızlı okuma alışkanlığı edindiğimiz zaman da okuduğumuz parça içerisindeki ana düşünceyi kavramayı hedefleyerek okuduğumuz için birkaç sözcüğün kaçırıl
Hızlı Okuma Nedir?
Okumak bilgi çağı içerisinde yaşayan günümüz insanının olmazsa olmaz etkinliklerinden biridir. Günümüzde insanlar yapmak zorunda oldukları işleri çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilme ihtiyacı duyuyorlar. Kimi insanlar meslekleri gereği, kimileri girmek zorunda olduğu sınavlardan dolayı, kimileri de kişisel gelişimine katkıda bulunması adına sürekli olarak bir şeyler okumak zorunda kalıyor. Yapılan araştırmalar da bilginin en az yüzde seksen gibi büyük bir kısmının okuma yoluyla elde edildiğini gösteriyor. Bu durum da kişilere okuma b
Hızlı Okuma Kursları
Hızlı okuma ile ilgili bir eğitim alma konusunda karar verebilmek için hızlı okuma tekniklerinden ne gibi faydalar kazanabileceğimiz hakkında fikrimiz olması gerekir. Bu fikir, iletişim, bilgi ve hız çağında olduğumuz günümüz dünyasında yavaş ve verimsiz okuma alışkanlığı ile zaman kaybetmek gibi bir lüksümüzün olmadığını ve verimsiz okuma alışkanlığımız ile ilgili bahanelerin arkasına sığınıp okumamak gibi bir şansımızda bulunmuyor. Bir örnekle açıklamamız gerekirse; dört yüz sayfalık bir kitap içerisinde hemen hemen yüz bin civarında sözcük b
Hızlı Okuma Kursu İzmir Fiyatları

Hızlı okuma kursu İzmir de öğreneceğiniz hızlı okuma teknikleri okumanın çok boyutlu olan işlevlerinin ekseni içerisinde daha aktif düşünme ve zihninizi daha verimli bir şekilde kullanmaya yönelik yolları öğrenerek tahmin bile edemeyeceğiniz hızlara ulaşarak okuyabilmenizin yollarını öğretiyor. Hızlı okuma kursu İzmir sayesinde, hızlı okuma becerilerini kazanmak ve gerçek hayat içerisinde etkin bir şekilde uygulamak ve mevcut okuma hızını aşama aşama en yüksek seviyelere ulaştırmak mümkün olmaktadır.

HIZLI OKUMA TEKNİĞİ NEDİR?
Bir resme, bir olaya ya da bir karikatüre sadece bakıp geçebiliriz ancak önümüzde olan bir yazıyı okuruz. Aslında bu durumlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Gözümüz şekilleri görerek beynimize iletir, beyin de gördüğü şekilleri değerlendirir. Sadece okumayı ilk olarak öğrenmeye başladığımız zamandan beri edindiğimiz ve hemen her insanda bulunduğu için fark etmediğimiz bir takım verimsiz okuma alışkanlıklarından dolayı okuma hızımız, gerçekte sahip olduğumuz okuma kapasitesine göre çok aşağı seviyelerdedir. İnsanlar sadece göz ile b
Hızlı Okuma Ve Anlama Kursları İzmir
Hızlı okuma ve anlama tekniklerinden bahsedildiği zaman, bir dakika içerisinde anlayarak okunan sözcük sayısının ne kadar çok olduğıu düşünülmektedir. Aslında hızlı okuma ve anlama kurslarını sadece bu açıdan düşünmek yanlıştır. Hızlı okuma ve anlama kursları hem hızlı hem de etkili okuma sanatıdır. Hızlı okuma teknikleri açısından bakıldığında hız, okuma için son derece önemli bir etmendir. Okumak istediğimiz yazıyı hafızamızda tutabilme konusunda iyi değilsek istersek ışık hızını aşan bir hızda okuma yapalım bu hiç bir yarar sağlamayacaktır.<
Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi İzmir
Hızlı okuma teknikleri eğitimi almış ve iyi bir şekilde öğrenmiş olan bir okuyucu okurken gördüğü her bir blok üzerinde bir bakışta daha çok sayıda sözcüğü okuyabilmektedir. Okuduğu her bir bloğu, hızlı okuma teknikleri eğitimi almadan önceki haline göre çok hızlı bir şekilde algılamakta ve hızlı bir şekilde bir sonraki okuma bloğuna geçiş yapabilmektedir. Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi İzmir programlarına katılmış bir okuyucu çok nadir olarak geri dönüşler yapar ve aynı bölümü iki kez okur. Geri dönüşler yapmadan okumaya alışmak okurken göze d
Hızlı Okuma Kursları İzmir
İzmir Hızlı okuma kurslarının önündeki en büyük engellerden biri okuduğumuz metin üzerinde sık sık geri dönüşler yapmaktır. Bu şekilde geri dönüş yapmanın temel sebebi ise anlayamama endişesi ya da daha iyi anlama isteğidir. Hızlı okuma önündeki en büyük engellerden biri olan bu problemi yaşamamak ve daha verimli bir okuyucu olabilmek için bireyin kendisini sürekli olarak olumlu yönde telkin etmesi ve beynin zaten var olan tamamlama yeteneğini okuma yaparken de aktif olarak kullanmayı öğrenmesi gerekiyor.Beyin önceden edindiği bilgi
Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka
Hızlı Okuma Kursları İzmir Karşıyaka eğitimine katılmamış bir okuyucu, en sık karşılaşılan okuma hatalarından sözcük sözcük okuma, okurken içten seslendirme yapma, gözlerini metin üzerinde yavaş hareket ettirme ve uzun duraklamalar yaparak okur. Bu ciddi okuma hatalarından dolayı, hızlı okuma eğitimi almamış bir kişinin okuma hızı adeta bir kaplumbağanın hızı gibidir. İzmir Karşıyaka hızlı okuma kursları; okurken daha hızlı bir şekilde görmeye, görme konusunda yakalanacak çevikliğe, okuma esnasında göze ritmik bakış açısı ve ri
Hızlı Okuma Teknikleri Kursu İzmir
Hızlı okuma teknikleri İzmir, daha kısa bir zaman dilimi içerisinde daha hızlı okumayı  ve daha iyi anlamayı sağlayan okuma tekniğidir. Hızlı Okuma becerisi bazı egzersizler yardımıyla kazanılır ve hızlı okuma teknikleri ile daha verimli bir şekilde okuyan okuyucu, eski okuma alışkanlığına nazaran birim zaman içerisinde daha çok sayıda sözcük okumakta ve okuduğunu eskisinden çok daha iyi anlamaktadır. Okuma hızı üzerindeki bu artış ve anlama düzeyindeki netlik, yapılan çeşitli egzersizler sonucunda kazanılır. Daha hızlı ve verimli okuma ça
Hızlı Okuma Kursu Karşıyaka
Etkin ve hızlı bir okuyucu olmak sadece bir ayrıcalık kazanmak değil, aynı zamanda baş döndürücü bir hızda gelişen günümüz dünyasında adeta bir zorunluluk halini almıştır. Belki bir şeyler okumayı çok sevmiyorsunuz, fakat günlük hayat içerisinde okumaya mecbur olduğunuz çok sayıda kitap vb. doküman var. Belki de mesleğiniz gereği çok fazla materyali hızlı bir şekilde okumak zorundasınız. Ya da okumayı sevmenize rağmen hayat koşuşturmacası içerisinde okumaya çok fazla zaman ayıramıyorsunuz. Bu durumlar bir çoğumuz için geçerlidir. Çünkü şu an iç
Hızlı Okuma Tekniği Becerisini Kazanmak İçin 10 Neden ?
Hızlı okuma tekniği becerisi kazanarak okuma, daha iyi anlama, daha uzun süre hafızada tutma ve gerektiğinde daha kolay anımsama gibi konularda daha iyi düzeyde performansa sahip olarak kendinize olan güveninizi ve bunun yanında kişisel başarı seviyenizi artıracaksınız.Hızlı okuma tekniği becerisi kazanmak, daha kısa bir zaman dilimi içerisinde çok daha fazla bilgiyi daha etkin bir şekilde işleme fırsatı sağladığı için okumaya ayırdığınız vakti büyük oranda azaltacak veya aynı zaman dilimi içerisinde daha çok bilgi edinebileceksiniz
İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi
Okuma öğrenme ile ilgili en etkili yolların başında gelir. Günümüzde bilgiye kısa sürede ulaşmanın, hızlı bir şekilde öğrenmenin en kısa yolu ise İzmir anlayarak hızlı okuma eğitimidir. Hayatımızın birçok alanında da olduğu gibi mevcut okuma hızımızı da hızlı okuma ile ilgili teknik bir takım çalışmalar ve eğitim programını düzenli takip ederek geliştirmeniz mümkündür.  Atletlerin hızlarını düzenli antrenman yaparak artırabildiği gibi, sizler de İzmir anlayarak hızlı okuma eğitimi ile mevcut okuma hızınızı çok daha üst seviyelere çıkartabi
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri İzmir
Günümüzde basılan basılı materyallerde metinler genellikle daha dar kolonlar şeklinde basılmaktadır. Özellikle gazete ve dergilerde kolon kullanımına daha sık olarak rastlanmaktadır. Bahsedilen bu kolonlar, yaklaşık 5-7 cm gibi bir uzunluktaki satırlardan meydana gelmektedir. Dar şekilde yazılan kolanlar göz için büyük bir gidiş-gelişin zorunlu olduğu daha geniş satırlara nazaran çok daha basit bir şekilde gözden geçirilebilmektedir. Başka bir faydası da yukarıdan aşağıya doğru yapılan bir okuma dikkati normal okumaya göre daha çok uyarmaktadır
Hızlı Okuma Kursu İzmir
İlk olarak hızlı okuma kursu programlarının okuduklarımızı anlama seviyesini azaltmaktansa, ciddi derecede yükselttiğini belirtmek gerekiyor. Standart okuma hızı ile okuma yapan bir birey bir dakikalık zaman dilimi içerisinde 200 kelime okuduğu zaman okuduğu bölümün %60′ını aklında tutabilirken İzmir hızlı okuma kursu ile hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi bir dakika içerisinde 800 civarında kelime okuduğu takdirde okuduğu yazının %80′inden daha fazlasını hatırlayabilir. Bu durumun temel nedeni de, daha hızlı ve daha verimli okuyunca z
Hızlı Okuma Kursu İzmir Gaziemir
21. Yüzyılı dolu bütün hızıyla yaşadığımız şu günler içerisinde, "Niçin kitap okumalıyız?" sorusunun gibi uzun yıllardır sorulan bir sorunun yerini, "nasıl daha hızlı ve çok kitap okuyabiliriz?" gibi yeni bir soruya terk ettiği bir zamanda yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz çağ sadece kitap okumayı deği, mümkün olduğunca çok ve bunun yanında hızlı okumayı gerektiriyor.Daha hızlı okuyabilmek için sizlere okuma hızını aşağı çeken ve anlamayı ciddi düzeyde azaltan bazı faktörlerden ve bu okuma engellerinin en iyi şeki
İzmir Etkin Hızlı Okuma
Okuma hızı daha yüksek seviyelere çıktıkça, okunan konunun daha iyi kavranması ve buna bağlı olarak daha iyi öğrenme konularından da ciddi avantajlar yakalanacaktır. Bu durumun en temel sebebi, İzmir etkin hızlı okuma teknikleri ile daha hızlı okuyan bireylerin, okuma yaparken sözcükleri değil, sözcük grupları ile okuma yapmalarıdır. Cümle içerisinde bulunan sözcükler anlamsal bir bütün oluşturarak tek başlarına ifade ettikleri anlamdan çok daha yoğun bir anlam ifade ediyor olmalarıdır. Sözcüklerin bu anlamsal bir bütün içerisinde guruplar şekl
İzmir'deki Hızlı Okuma Kursları
Hızlı okuma kurslarına katılmaya karar vermenizin ardından düzenli ve disiplinli bir şekilde her gün bir saat boyunca, uygun olarak oluşturulan okuma ortamında belirli sayfa sayılarında okuma yapmak. Hızlı okuma açısından hedeflediğiniz sonucu alıncaya kadar, İzmir hızlı okuma kursları çalışmalarına ara vermeden her gün devam etmek. Hızlı okuma eğitimi süresince verilen egzersizleri düzenli bir şekilde takip etmek. Hızlı okuma kurslarının faya sağlayacağına inanmak ve bu konuda istekli olmak. Bu faydalı tutumlarla takip edilen bir hızlı okuma k
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 71)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4