Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Eğitmenliği Kursu
İnsanların gelişim dönemleri içerisinde en önemli eleman bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa zaman içerisinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin ve sağlıklı yolu ise aktif bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yükseklik düzeyi toplumun gelişim seviyesi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın çağı yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır. Okuma-yazma yeteneğinin kazanılması ve aktif bir şekilde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı
Hızlı Okuma Eğitimi İzmir, İzmir Hızlı Okuma Semineri
Hızlı okuma nedir? Okuma faaliyeti sırasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; belirli anlarda duraklama yapar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü sözcüklerin fotoğrafını çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözümler, bir araya getirir ve anlatılmak istenen fikre ulaşır. Hızlı okuma; süratli bir şekilde görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış açısı kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında "ÇABUKLUK- KAVRAMA- BELLEK
Hızlı Okuma Kursu İzmir
Anlayarak Hızlı Okuma; Okuma öğrenmenin en önemli ve en etkili yollarından biridir. Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa ve en etkili yolu da anlayarak hızlı okumadır. Hayatımızın her alanında olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve devamlı eğitimlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antrenmanlarla artırabiliyorlar, sizler de anlayarak hızlı okuma teknikleri ile okuma hızınızı artırabilirsiniz. Programın amacı : • Odaklanmayı artırmak, • Algıda seçicilik yaratmak, • Zamanı doğru v
Hızlı Okuma Kursu İzmir Bornova
Hızlı Okuma eğitimine katılmamış bir insan, sözcük sözcük okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş bir şekilde kayar ve uzun süreli duraklamalar yapar. Bu sebeplerden dolayı, normal bir bireyin okuma hızı "kaplumbağa hızında" kalır. Hızlı okuma; hızlı bir şekilde görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış açısı kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında "ÇABUKLUK- KAVRAMA- BELLEK" ilişkileri üzerindeki uyumu sağlamaya yönelik bir dizi teorik anlatım ve uygulamalı çalışmalarla okuma ve anlama sev
Hızlı Okuma Kursu İzmir Karşıyaka
Hızlı okuma, süratli ve görmeye, görme alanını genişletmeye, okurken göze, ritmik bakış kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında ÇABUKLUK- KAVRAMA- BELLEK ilişkilerindeki uyuma sağlamaya yönelik bir dizi teorik anlatım ve uygulamalı çalışmalarla okuma ve anlama düzeyimizi yükseltme tekniğidir. İzmir Hızlı Okuma Eğitiminin Amacı: Katılımcıların okuma hızını ölçerek seminer sonuna kadar en az 2-3 kat artırmak. Okuma disiplini ve sistematiği kazandırmak. Temel okuma becerisinde sorun olmayan herkes bu eğitimden yararl
İzmir Anlayarak Hızlı Okuma
1. Hızlı okuma nedir? Okuma faaliyeti sırasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; belirli anlarda duraklama yapar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü sözcüklerin fotoğrafını çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözümler, bir araya getirir ve anlatılmak istenen fikre ulaşır. Hızlı okuma; süratli bir şekilde görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış açısı kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında "Çabukluk- Kavrama- Bellek " i
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitmenliği
Hızlı Okuma Eğitimi; daha hızlı, etkin, esnek ve verimli bir okuyucu olmanız için hazırlanmış komple bir eğitim programıdır. Bu eğitimin sonunda, eskisine kıyasla ortalama 2,5 kat daha hızlı okuyan, okuduklarını daha iyi bir şekilde anlayan ve daha uzun süre hafızada tutabilen okuyucular konumuna gelirsiniz. Hızlı Okuma eğitimi almamış bir insan, sözcükleri tek tek okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş bir şekilde kayar ve uzun duraklamalar yapar. Bu sebeplerden ötürü, normal bir insanın okuma hızı tabir yerindeyse ‘kaplumbağ
İzmir Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Hızlı Okuma Kullanmak yöntemlerini kullanmak Niçin Önemlidir? Okumak, bilmenin ve öğrenmenin en basit ve etkili yoludur . Çünkü, insan bilgilerinin %80'den fazlasını okuyarak kazanır. Zaman ise insanın en büyük sermaye kaynağıdır. Bu sermayeyi gereksiz harcamak hatta yok etmek büyük bir kayıptır. Örneğin : 500 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 135.000 sözcük bulunur. Bir insanın normal okuma hızı yaklaşık dakikada 150 sözcüktür. Hızlı okuma yöntemlerinden haberdar olmayan bir insan bu kitabı 15 saatte okur. Eğer hızlı okuma yöntemleriyle o
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitmenliği
İnsanların gelişim süreçleri içerisinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa zaman içerisinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin yolu ise aktif bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yükseklik düzeyi toplumun gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın çağı yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve aktif bir şekilde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra,
İzmir Bornova Hızlı Okuma Kursu
Hızlı okuma, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Yapılan bilimsel araştırmalar yaşamımız boyunca öğrendiğimiz bilgilerin %85ini okuyarak elde ettiğimizi ortaya koymuştur. Bilgi çağında, bilgi bombardımanından sağ çıkabilmek; sınavlara hazırlanırken daha hızlı olabilmek; kitap, gazete ve dergilerdeki malumatları kaçırmamak, okuma hızınız çağın gerektirdiği gereksinimler ve kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yetersiz kalmaktadır. Şuan ki okuma hızınızla sürekli okusanız d
İZMİR HIZLI OKUMA, HIZLI OKUMA İZMİR
Günümüzün bilgi çağı olması nedeniyle bilgi sürekli her yerde bilgiye bir türlü yetişemiyoruz. Bilgi daha hızlı çoğalmakta bizler okuma okumamızın yavaş olması nedeniyle bir türlü okuma isteyip de okuyamadığımız bir sürü kitap, doküman,dosya, vb. kaynak arasında kayboluyoruz. Okumanızı geliştirebilir miyiz? Bu sorunun cevabı Okumayı yedi yaşında ilkokulda öğrendiğimize göre okuma bir beceridir. Okumayı geliştirebilirsiniz. Uygulamaların 30 gün boyunca sadece 20- 40 dk. hakkını vererek bu beceriyi kazanabilir ve uzmanlaşabilirsiniz. 400 sa
HIZLI OKUMA NEDİR?
Hızlı okuma eğitimi, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma eğitimi yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Bilgi daha hızlı çoğalmakta, bizler ise dakikada 100 - kelime ila 150 kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün bu okuma hızlarının insan oğluna yeterli olmamaktadır. Günlük gazeteler, e-postalar, ki
Anlayarak Hızlı Okuma Kursları İzmir
 - 1000 Sayfalık Bir Kitabı 4 Saatte Okumak Artık Hayal Değil! - Okuduğunuz kitaplar elinizde haftalarca sürünüyorsa, - Okuma hızınız yavaşsa, - Az zamanda çok okumanız gerekiyorsa, - Okurken yoğunlaşma sorununuz varsa, - Cümleleri anlayabilmek için tekrar tekrar okuyup vakit kaybediyorsanız, - Okuduklarınızı tam olarak anlamakta zorluk çekiyorsanız, - Ağır metinlerin içinde kayboluyorsanız... - Kısaca, okumak si
Okuma Alışkanlığının Edinilmesi
Okuma alışkanlığının olmadığı bir ortamda okuma alışkanlığının edinilmesi, okumanın birçok kaynaktan destek görmesine bağlıdır. Ayrıca okuma alışkanlığım edindirebilmek için her birey çeşitli araca, kuruma ve yayınlara ulaşabilmelidir. Okuma alışkanlığının oluşması genel olarak bu çevrede gelişir. Fakat bu alışkanlığın kazanılmasında birçok öğenin, bireyin ve kurumun etkisi vardır. Yetişkinlere sunulacak halk eğitimi ve kütüphanelerden yararlanma biçimleri, bu olgular arasında kurulması gereken eşgüdüm ile okumaya ve kitaba karşı, birçok ye
Okumanın Önemi
Okur-yazarlık yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda ulusal kalkınmanın vazgeçilmez araçlarından biridir. Bir incelemecinin belirttiği gibi; "Bir ülkenin gelişmesi yalnızca ve doğrudan okur-yazarlığa bağlı bir olgu değildir. Örneğin bir çiftçi sözlü iletişimi kullanarak, radyo ve televizyondan dinlediği öğütlerle belli ölçülerde tarımı daha verimli bir duruma getirebilir. Ancak er ya da geç, gelişebilme sürecinin sürdürülmesi, ekonominin daha karmaşık bir duruma gelmesi temel hizmetlerin artmasıyla birlikte, başka bir deyişle, kı
Kelimeleri Seslendirerek Okumak
Kelimeleri seslendirerek okumak hızınızı düşürür ve anlamayı güçleştirir. En önemli okuma frenlerinden biri, hiç şüphesiz dudakları kıpırdatmak ya da okunulan şeyi içten seslendirmektir. Hızlı okuma seminerlerinde hemen herkese sorduğum sorulardan biri: "Bu seminere gelmeden önce en son okuma hızınızı ne zaman ölçtünüz?" Genellikle katılımcıların verdiği cevaplar: "Dakika tutup okuma hızımızı ölçtüğümüz günler ilkokul yıllarında kaldı." şeklinde olmaktadır. . Siz de hafızanızı biraz ,zorlayıp ilkokul yıllarını düşünürseniz, sesli okuma ya
Kelime Kelime Okumak
Kelimeleri tane tane okuyanların dikkati kısa zamanda dağılır. Okuma hızımızı düşüren, anlamayı azaltan ve gözü gereğinden fazla yoran frenlerden biri, kelime kelime okumaktır.İlkokul yıllarında öğretmenlerimiz bize şunu söylerlerdi: "Evladım, yavaş ve dikkatli oku." Böylece biz de kelimeleri tane tane ve sindire sindire okuduğumuz zaman daha iyi anlayacağımıza şartlanmış olduk. Oysa daha sonraki bilimsel bulgular bize şunu gösterdi: Kelime kelime okuyan kişiler, ayrıntılarla uğraşarak önemli yerleri ve ana fikri kaçırır, kısa zamanda sıkıl
Kurstan Sonra Hızlı Okuma Becerisi Kaybolur Mu?
Hızlı okuma becerisinin sizde bir alışkanlığa dönüşmesini istiyorsanız egzersizleri ortalama olarak 21 gün boyunca yapmanız gerekmektedir. Bazı kişiler, birkaç gün çalıştıktan sonra pes etmekte ve egzersizlere ara vermektedirler. Doğal olarak bu tip durumlarda belirgin bir gelişme beklemek doğru olmaz. Çünkü yıllardır edindiğimiz yanlış okuma alışkanlığımızı terk edip yeni bir okuma alışkanlığı kazanmak takdir edersiniz ki biraz çaba gerektirir. Yeterli miktarda çalışma yapıldıktan sonra kazanılan hızlı okuma becerisinin devam etmesi için günl
Her Yazıyı Aynı Hızla Mı Okuyacağız?
"Bu kurstan sonra her yazıyı aynı hızla mı okuyacağız?" Elbette hayır. Okuyacağınız yazının türüne, konusuna, o anki zihinsel ve fizyolojik durumunum bağlı olarak okuma hızınız değişecektir. Hızlı okuyucuyu karada hareket eden bir araç şoförüne benzetebiliriz. iyi bir şoför otobanda 100-150 km hız yaparken yolun bozuk olduğu yerlerde hızını 30-40 km'ye kadar düşürür. Aynen bunun gibi iyi bir okuyucu da kolay yazılarda hızını artırır. Ağır yazılarda ise hızını düşürür. Örneğin, bir gazetenin köşe yazılarını okurken hızınızı belirgin bir şekilde
Okuma Hızınızı Ne Kadar Artırabilirsiniz?
"Okuma hızımızı ne kadar arttırabiliriz? Bu konuda ulaşılabilecek gerçekçi rakamlar nelerdir?" gibi sorular birçok kişinin kafasını meşgul etmektedir. Aynı zamanda bazı gazetelerde ve televizyon kanallarında bir dakikada 5000 - 10.000 ve hatta 15.000 kelime okuyabilen insanların olduğundan bahsedilmektedir. Bunun doğruluk payı nedir? Ben bu konuda sizlere sağlıklı ve güvenilir bir bilgi verebilmek için geniş bir araştırma yaptım. Aşağıda konu ile ilgili birçok uzmanın görüşlerini sunuyorum: Prof. Dr. Acar Baltaş, "Üstün Başarı" adlı kitabı
Gösterilen Makale 41-60 (Toplam Makale 71)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4