Hızlı Okuma Kursu İzmir Gaziemir

21. Yüzyılı dolu bütün hızıyla yaşadığımız şu günler içerisinde, "Niçin kitap okumalıyız?" sorusunun gibi uzun yıllardır sorulan bir sorunun yerini, "nasıl daha hızlı ve çok kitap okuyabiliriz?" gibi yeni bir soruya terk ettiği bir zamanda yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz çağ sadece kitap okumayı deği, mümkün olduğunca çok ve bunun yanında hızlı okumayı gerektiriyor.

Daha hızlı okuyabilmek için sizlere okuma hızını aşağı çeken ve anlamayı ciddi düzeyde azaltan bazı faktörlerden ve bu okuma engellerinin en iyi şekilde nasıl önlenebileceği gibi konulardan bahsedeceğiz.

1- Kelimeleri Sesli (konuşur gibi) Okuma:

İlkokulda okumayı ilk öğrendiğimiz zamanlardan beri sesli kitap okumayı kendimize adeta huy edinmişizdir ve halen daha okullarda farkında olarak veya olmayarak sesli kitap okuma yarışmaları yapar ve bunu devam ettiririz. Yüksek sesle okuma yaparken okuma hızımızı dakikada ortalama 200 kelime ile sınırlandırırız. Sesli okuma yani okurken konuşma organları olan dil, dudak ve ses tellerini kullanarak okuma, hızlı okuma önünde bulunan en önemli okuma frenlerinden bir tanesidir. Sesli okuma yapan birisi okuma esnasında gözlerini, dudaklarını, gırtlağını, dilini, kulak ve beynini aktif olarak kullanmaktadır. Bu şekilde yapılan bir okuma faaliyetinde kişi ister istemez okuma hızını frenlemektedir. Aslında okuma faaliyeti sadece göz ve beyni kullanarak ve aralarındaki koordinasyonu geliştirerek çok daha basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sesli okuma esnasındaki okuma hızımız sesimizin okuma esnasındaki şiddetiyle tamamen ters orantılıdır. Sesli okuma, bir seferde sadece bir heceden ya da en fazla bir sözcükten öteye gidemez. Sesli okuma yapmak sadece kulağımızla duyacağımız şekilde okumak değil, okurken dudak kıpırdatma, ses tellerini titretme ve okuduğumuz sözcükleri içimizden seslendirme yaparak okumayı da kapsar. Sesli okuma faaliyetinde gözler sayfa üzerinde ileriye doğru koşarken, ses adeta arkadan sürüklenerek gelir. Sesli okuma alışkanlıklarından kurtularak daha hızlı okuyabilmeniz için hızlı okuma kursu İzmir programlarına katılabilir ve siz de hızlı okuma teknikleri ile daha verimli bir okuyucu olabilirsiniz.

2- Kelimeleri Tek Tek Okumaya Çalışmak:

Bu alışkanlık, gözü fazlasıyla yoran, okumayı ciddi düzeyde yavaşlatan, okuduğumuz metni anlama düzeyimizi azaltan önemli bir okuma freni olarak nitelendirilebilir. Göz her bir sözcüğü okurken sıçrama ve duraklamalar esnasında bir takım kasılmalar yapar. Bu duraklamalar ne kadar çok olursa göz kısa bir süre içerisinde yorulur ve belki de sulanır ve bu durumun doğal bir sonucu olarak okurken dikkat çok çabuk dağılır. Bu şekilde okuyan bireylerde erken yaşlarda göz ile ilgili rahatsızlıklar daha sık görülür. Okuma, çok sıkıcı bir faaliyet haline gelir, kişide okumaya karşı soğukluk oluşur ve bu olumsuz durumlar kimi zaman ömür boyu devam eder. Kelimelerin arasında oluşan boşluklar, zihnin çalışma prensibi açısından gayet uzun sayılabilecek bir zaman dilimleridir. Zihin söz konusu bu boşlukları daha çok hayallerle doldurmayı seçer ve bu şekilde kısa bir süre içerisinde okuduğu metinden ciddi anlamda uzaklaşır, bu da anlamayı fazlasıyla zorlaştırır. Kelime kelime yapılan bir okuma faaliyetinde gözün aktif durma ve sıçrama süreleri ciddi seviyede uzar. Okuma faaliyeti daha çok zaman alan bir durum olur. Aslında okuduğumuz bir cümleyi her bir kelimesinin sözlükte yazan anlamını çözmek amacıyla değil, o kelimelerin bütün olarak oluşturduğu cümlenin anlamını kavrayabilmek adına okuyoruz. Çünkü bütün, her zaman için küçük parçalardan çok daha yüksek anlam içerir. Bir ormana dışarıdan bakarsanız, orman olduğunu anlamanız mümkündür. Ağaçlara tek tek bakarak orman olduğunu anlayamayız. Sözcükleri teker teker okumak zihnimizi cümle bütününü okuma oranla daha fazla meşgul eder, çünkü her bir sözcüğün sözlük anlamını, cümle içerisindeki işlevini kavrar ve cümleyi bitirdiğimizde sıradan matematik işlemleri ile her sözcüğün anlamını bir sonraki sözcüğe ekleyerek cümlenin ifade ettiği gerçek anlamı belirlemek bir hayli zaman kaybı yaşamamıza neden olur. Sözcük sözcük okuma yaparken dikkatimiz normalden daha kısa süre içerisinde dağılır, okuduğumuz metni anlama düzeyimiz azalır ve okuma hızımız ciddi şekilde yavaşlar. Cümleleri kelime kelime değil bir bütün olarak okumak ve daha iyi anlamak için hızlı okuma kursu İzmir programlarına katılabilirsiniz.
 
3- Geri Dönüşler Yapma ve Gereksiz Ayrıntılara Takılma:

Gerek ilkokuldan beri yaptığımız sesli okuma ve gerekse okuma hızımızı ciddi şekilde düşüren kelime kelime okuma alışkanlığı, beraberinde okurken geri dönüşler yapma ve okuduğumuz bölümü anlamak için çok da gerekli olmayan detaylara takılma gibi verimsiz alışkanlıkları beraberinde getirir. Saydığımız bütün bu verimsiz okuma alışkanlıkları kişi üzerinde kuruntuya varacak düzeyde belirli ruhsal şartlanma durumlarına sebep olur. Okuduğumuz bölümü anladığımızı düşünsek bile bu alışkanlıklarımızdan dolayı okurken çok sık geri dönüşler yaparız. Dikkatsiz ve bu konuda kendine güveni yeterli olmayan okuyucular çok daha fazla geri dönüş yaparlar. Konsantrasyon ile ilgili problemler ve geri dönme ihtimali sürdükçe önüne geçilmesi zorlaşır.

Yavaş ve verimsiz okuma yapılırsa, cümlenin sonuna gelindiğinde başı unutulur ve cümlenin gerçek anlamını kavramak güçleşir ve okuyucu cümleyi tekrar tekrar okuma İhtiyacı hisseder. Yaşanan bu geri dönüşlere bir de gereksiz detaylara takılma gibi bir alışkanlığı eklerseniz, sorun işin içinden çıkılmaz bir duruma gelir. Aslında okunan metnin tamamını okumadan, önemli olan yerleri bilme şansımız çok yoktur. Bütün dikkatimizi ve odağımızı tam belirgin olmayan bir noktada frenleyip kalırsak daha ilerde bulunan önemli bazı ayrıntıları kaçırabilir, yeterli düzeyde değerlendirme yapmakta problem yaşayabiliriz. Hızlı okuma kursu İzmir Gaziemir programlarına katılarak siz de okurken geri dönüşler yapma alışkanlığından kurtulabilir ve hızlı okuma ile daha verimli bir okuyucu bulabilirsiniz.

4- Etkisiz Okuma:

Okuduğumuz metin üzerine zihnimizi aktif bir şekilde yönlendirmeden (zihni uyarmadan) okunan dökümandaki metnin ana fikrini, yazarın düşünce ve olaylar ile ilgili bakış açısı, anlatım ile ilgili üslubunu almadan yapılan okuma biçimidir. Okunan yazı hakkında fikrimiz olmadan, hangi amaçla, metin içerisinde tam olarak ne aradığımızı bilmeden gerçekleştirilen okuma, okuma esnasındaki hızımızı ve anlama ile ilgili kabiliyetimizi aşağı çeker. Öğrenilen bilgiler, metin içerisindeki bu ana düşünce baz alınarak hafızaya alınmadığı için, uzun süre akılda kalması, ihtiyaç duyulduğu noktalarda hatırlanması da son derece zordur. Ana fikir hemen kaybedildiği için kişinin okuma esnasındaki dikkat ve konsantrasyonu da çok çabuk dağılır. İzmir hızlı okuma kursu ile okuma öncesi zihninizi hazırlama ve dikkatinizi okuduğunuz metne iyi şekilde odaklayabilme konusunda kendinizi geliştirebilir ve hızlı okuma ile siz de daha verimli bir okuyucu olabilirsiniz.

5- Hızlı Okunduğu Zaman Anlayamama Endişesi:

Anlayamama kaygısı okuma ile ilgili herhangi bir temele dayanmayan ve bilimsel bir açıklaması olmayan bir endişedir. Yavaş okuma yapmak gerçekten daha iyi düzeyde anlamanın bir yolu olsaydı, okurken heceleme yaparak okuyanların çok daha iyi anlaması ve verimli okuma yapması gerekirdi. İlkokul yıllarında, okumayı ilk öğrendiğimiz zamanlarda heceleme yaparak okumayı hepimiz tecrübe etmişizdir. Heceleme yaparken değil, okuduğumuz metin içerisindeki kelimeleri akıcı bir şekilde okurken çok daha iyi düzeyde anlıyorduk. Aslında hepimiz biliyoruz ki insan beyni çok yüksek anlama kapasitesine sahiptir. Ancak gözümüzün hızı beynimizin hızına yetişemediği için yavaş ve verimsiz şekilde okuyup normalden daha az anlıyoruz. Akıcı okumanın daha verimli okuma olduğu biliniyorken İzmir hızlı okuma kursları ile akıcı okuma potansiyelinizi çok daha üst düzeylere çıkartabilirsiniz.

6- Gözlerimizin İdmansız Olması:

Okuma yaparken anlamlandırmayı beynimizin gerçekleştirdiğini, okuma esnasında gözün ise fotoğraf makinası gibi görev yaptığını biliyoruz. Eğitim almamış gözler, okumaya çalıştığı satırların üzerinde oradan oraya gezinip durur. Okurken yapılan sıçrama ve duraklamalar normalden çok daha uzun zaman alır. Okuma esnasında gözler çok sık geri dönüşler yapar. Eğitimsiz bir göz, kelimeleri tıpkı bozuk bir fotoğraf makinası gibi sürekli takılmalar yaparak, beyne oldukça yavaş bir şekilde iletir. Bununla birlikte sıradan kameralar tarafından çekilen filmlerdeki gördüğümüz titremeler ve sekerek adım atmaya benzer biçimde yapılan okuma yapanlar satırlarda anlatılmak istenen düşünceleri kesintisiz olarak birbirine bağlama konusunda sorun yaşar. Beyne, kelimeleri kelime grupları şeklinde ve düşünceleri bir bütün halinde kesintisiz olarak gönderemez. Bu problemin çözümü için hızlı okuma kursları İzmir Gaziemir programında size öğretilecek olan egzersizler ciddi anlamda destek sağlayacaktır.

7- Okuyucunun Bilgi ve Kültür Düzeyinin Yetersiz Olması:

Öğrenme, anlama ve hatırlama faaliyetleri, bilinmeyeni bilir hale gelmek şeklinde izah edilebilir. İnsan beyni, yeni bilgileri ve ayrıntıları eski bilgilerle bağlantılar kurarak öğrenir; yeni bilgiler, bilgiyle ilgili hiçbir fikri olmayan boş bir zihinle kavranamaz ve bununla birlikte boş bir beyin tarafından da saklanamaz. Okuduğumuz yazının konusu ile ilgili zihnimizde önceden bir altyapı zemini yok ise, kendimizi doğru şekilde yönlendirmemiz, dikkatimizi okuduğumuz metne yoğunlaştırarak okumamız, etkili ve hızlı bir şekilde okuyup okuduklarımızı kavramamız çok zor olur. İzmir hızlı okuma kursları size daha kısa zamanda daha çok bilgiyi okuyarak öğrenebilmeniz  ve bu sayede bilgi ve kültür düzeyinizi yükseltmeniz için etkin hızlı okuma teknikleri sunar.

İşte okuma ile ilgili saydığımız bu gibi bilgiler doğrultusunda insan zihninin ve anlama becerisinin sonsuz denilebilecek düzeyde geniş olduğunu anladığımızda, aslında elimizdeki bu muhteşem potansiyeli tam anlamıyla kullanmadığımız ve bundan yararlanmadığımız anlaşılır. Aslına bakılacak olursa zaten kısa sayılabilecek ömrümüzü bir nebze olsun uzatabilmenin bir yolu da, bir dakika içerisinde 100-150 kelime okuyup düşük seviyede anlamak yerine, 800-900 kelime okuyup çok daha iyi anlama olabilir. İzmir Gaziemir hızlı okuma kursları sayesinde hem zihnimizin hem algılama kabiliyetimizin bu büyük potansiyelini aktif olarak kullanmış bunun yanında da bilgi ve kültür düzeyimizi arttırmış oluruz.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

Hızlı Okuma Kursu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Hızlı Okuma Kursu için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Kursu tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu tıklayabilirsiniz

Antalya Hızlı Okuma Kursu için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Kursu tıklayabilirsiniz.

Denizli  Hızlı Okuma Kursu 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Kursu tıklayabilirsiniz.

Muğla Hızlı Okuma Kursu 0 (252) 213 00 98  -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Kursu tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir hızlı okuma kursları - etkin hızlı okuma - hızlı okuma teknikleri izmir - hızlı okuma eğitim - alge hızlı okuma -

Yorumlar