Kelimeleri Seslendirerek Okumak

Kelimeleri seslendirerek okumak hızınızı düşürür ve anlamayı güçleştirir. En önemli okuma frenlerinden biri, hiç şüphesiz dudakları kıpırdatmak ya da okunulan şeyi içten seslendirmektir. Hızlı okuma seminerlerinde hemen herkese sorduğum sorulardan biri: "Bu seminere gelmeden önce en son okuma hızınızı ne zaman ölçtünüz?" Genellikle katılımcıların verdiği cevaplar: "Dakika tutup okuma hızımızı ölçtüğümüz günler ilkokul yıllarında kaldı." şeklinde olmaktadır. . Siz de hafızanızı biraz ,zorlayıp ilkokul yıllarını düşünürseniz, sesli okuma yarışları yapıp okuma hızınızın dakikada 80-130 kelime arasında değiştiğini hatırlayacaksınız.Evet hepimiz o sıralardan geçtik ve o yıllarda sesli okumayı alışkanlık haline dönüştürdük Bunun sonucunda da bir çoğumuz okuduğumuz kelimeleri anlamak için ya dudaklarımızda veya içimizde seslendiririz. Seslendirerek öğrenme yöntemiyle bir çoğumuza ilk olarak tüm harfler tanıtıldı. Daha sonra yan yana dizildiğinde oluşturduğu sesler öğretildi, tüm sözcüklerin nasıl seslendirildiğini öğrendikten sonra da .nihayet okumaya geçtik. insanlarda genel olarak: "Seslendirme yapmadan,okuduğumda anlayamıyorum. Seslendirerek okuduğumda hem okumuş hem de okuduğumu seslendirmiş olacağımdan daha iyi anladığımı düşünüyorum’ kanaati yaygındır. Oysa ki sesli okuma işlemi esnasında hem okuma hızı, hem anlama oranı düşecektir. Okunan yazının anlaşılmasını etkileyen en önemli öge dikkattir.

Dikkatin sözlük tanımı ise şudur: ‘Düşünce, algılama ve kavrama gibi zihinsel yetenekleri, başka uyaranları dışlayıp yalnızca belirli uyaranlar üzerinde yoğunlaştırmaktır. "Buna göre; okuma işlemi sesli olarak yapıldığında gözler dudaklar,ses telleri, kulaklar ve dil uyaranlara açık olacağından dikkat büyük ölçüde diğer duyulara da dağılacak sonuçta anlama oranı düşecektir. Kelimeleri seslendirerek okumak niçin okuma hızımızı düşürür? Türkçe'de kullandığımız bazı sözcükler (ve, şu, bu, ama v.b.) kısa iken bazıları ise (düşüncelerinizden, sessizliğimizi, hayatınızdakileri...v.b) oldukça uzundur. Her yazıda kısa ve uzun sözcükler olacağı için ortalama olarak her sözcük 1 saniyede seslendirilecektir. Gözün görme hızı, dilin seslendirme hızından yaklaşık dört 'kat daha hızlı olduğu için kelimeleri seslendirmeden okumak daha hızlı okumamızı sağlayacaktır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hızlı okuma - anlayarak hızlı okuma - hızlı okuma teknikleri - izmir hızlı okuma - antalya hızlı okuma -

Yorumlar