Okuma Alışkanlığının Edinilmesi

Okuma alışkanlığının olmadığı bir ortamda okuma alışkanlığının edinilmesi, okumanın birçok kaynaktan destek görmesine bağlıdır. Ayrıca okuma alışkanlığım edindirebilmek için her birey çeşitli araca, kuruma ve yayınlara ulaşabilmelidir. Okuma alışkanlığının oluşması genel olarak bu çevrede gelişir. Fakat bu alışkanlığın kazanılmasında birçok öğenin, bireyin ve kurumun etkisi vardır. Yetişkinlere sunulacak halk eğitimi ve kütüphanelerden yararlanma biçimleri, bu olgular arasında kurulması gereken eşgüdüm ile okumaya ve kitaba karşı, birçok yetişkinde yerleşmiş bulunan kuşku ve sevgisizlik olayının diğer bo¬yutlarıdır. Son yıllarda yaşlılar üzerinde yapılan incelemeler, orta yaşta kitap okumayan bireylerin, ilerleyen yaşlar, onlara daha fazla boş zaman sağlasa da okumayacaklarını ortaya koymuştur.

İnsanlara yeni bir alışkanlık kazandırmak öncelikle yetişkinler bağlamında kolay değildir. Yıllarca yapmadıkları, belki gereksinim bile duymadıkları bir şeyi yapmalarını istemek, bunun önemi ve gerekliliği kendilerine anlatılsa bile çok zordur. Daha önce okuma serüveninin tadını almamışlarsa ilerleyen yaşlarda okumamaktadırlar. Okuma alışkanlığını edindirmek için yapılan izlencelerde ve kampanyalarda bu konu gözönüne alınmalıdır. Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetişkinlerin eğitimleri, daha çok okuma yazma seferberlikleri aracılığı ile okuma-yazma öğretilmesi biçiminde algılanmakta ancak halk eğitimi gibi, organize çabalar çok ender görülmektedir. Okuma yazmayı yeni öğrenmiş bir bireye çocuk kitapları verilememekte, ancak onun bildiği sözcüklerde genç bir öğrencinin bildiklerinden fazla değildir. Bundan dolayı ona ge¬rekli olan kitaplar gereksinimlerine ve zeka yaşına uygun olmalı. Bu düşünce ise okuma-yazma öğrenen yetişkinler olayının başka bir boyutudur. Yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada yetişkinlerin eğitimi ve okuma alışkanlığının edindirilmesi sağlıklı kültürel bir ortamın oluşmasında, okumaya yönelik uygulamaların başarıya ulaşmasında etkili olacaktır. Ayrıca ülkenin siyasal yapısının demokratikleşmesinde oldukça önemli rol oynar.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hızlı okuma - anlayarak hızlı okuma - hızlı okuma teknikleri - izmir hızlı okuma - antalya hızlı okuma -

Yorumlar