Okumanın Önemi

Okur-yazarlık yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda ulusal kalkınmanın vazgeçilmez araçlarından biridir. Bir incelemecinin belirttiği gibi; "Bir ülkenin gelişmesi yalnızca ve doğrudan okur-yazarlığa bağlı bir olgu değildir. Örneğin bir çiftçi sözlü iletişimi kullanarak, radyo ve televizyondan dinlediği öğütlerle belli ölçülerde tarımı daha verimli bir duruma getirebilir. Ancak er ya da geç, gelişebilme sürecinin sürdürülmesi, ekonominin daha karmaşık bir duruma gelmesi temel hizmetlerin artmasıyla birlikte, başka bir deyişle, kırsal gelişme artan bir ivme ile gerçekleşiyorsa, okur yazarlığa duyulan gereksinim kaçınılmaz olacaktır." Kültürel bağlam, ekonomik bağlam ile yakından ilgilidir.

Okur-yazarlık birçok ülkede değişik olarak derecelendirilmektedir. Bazı yerlerde, birkaç satırı çözebilmek bir tabelayı okuyabilmek yeterli sayılırken, bazı yerlerde de ilkokulu bitirdikten sonra öğrenimini siirdürmeyenler okuryazar sayılmıyorlar. Okur-yazarlık tanımı, geniş kapsamlı bir tanımlamayı gerektirmektedir. Bu tanımlama birbirleriyle ilişkili üç bileşene sahiptir. Yetişkinler ve okul dışı gençler için okur yazarlık. Evrensel bir öğrenim. Yetişkinlerin sürdürülen eğitimi. Bu üç bileşeninde ulusal gelişme sürecinin bir parçası olarak görülmesi ve planlaması gerekmektedir. "Neden okur yazarlık?" sorusunu yanıtlamak için önce bunun "Ne için?" sorusuna bağlı olduğu içtenlikle görülmesi gerekir. Tüm bu sorunlar okur-yazarlığın geniş hümanistik, idealistik nedenlerini görmeyi engellemez. Eğer dünyada bir milyar okuma-yazma bilmeyen insan varsa ki vardır . o zaman okur-yazarlık için bir milyar yaşayan neden var demektir. Bu nedenle okur-yazarlığın gelişme içindeki rolünü yalnızca bir ekonomistin kafasındaki bir düşünce olarak değil, aynı zamanda, sayesinde milyonlarca bireyin hem kendilerine hem de toplumlarını dönüştürebilecekleri bir araç gibi görülmelidir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hızlı okuma - anlayarak hızlı okuma - hızlı okuma teknikleri - izmir hızlı okuma - antalya hızlı okuma -

Yorumlar